Tilmelding

Kørekort

Køreskolens 6 simple trin - din vej til kørekort hos os

Trin 1: Teoriundervisning


Teoriundervisning 2 gange ugentligt. Enten mandag og onsdag eller tirsdag og torsdag. Alle dage kl. 17.00-20.00.
Teoriundervisningen er tilrettelagt som en kombination mellem interaktiv og kollektiv undervisning.
Begge undervisningsformer har både fordele og ulemper og derfor har vi tilrettelagt det på denne måde, for at vores elever kan få de maksimale fordele. Dette mener vi bedst opnås ved en kombination af undervisningsformer.

Interaktiv undervisning

Med interaktiv teoriundervisning menes der, at man arbejder med forskellige computerbaserede undervisningsprogrammer.
Hos os gør vi brug af et af Danmarks bedste programmer nemlig koreklar.dk. Dette program præsenterer det teoretiske pensum i lyd, billede og videomateriale via projekter.
Her gør vi også brug af et online teoriprøve program kaldet prove.dk. Dette gør det muligt for dig at læse og øve teori uanset hvor du befinder sig.
Denne metode gør, at får du præsenteret alle emner på minimum 2 forskellige måder, hvilket giver en bredere og dermed bedre forståelse for de forskellige emner.

Kollektiv teoriundervisning

Kollektiv teoriundervisning foregår som en overbygning til interaktiv undervisning.
Her vil kørelærer sætte et særligt fokus på de emner, som der kan være ekstra behov for at gå i dybden med og få dem præsenteret dem på forskellige måder.
Dette vil typisk foregå via tavle undervisning og en dialog mellem dig og kørelæreren.

Trin 2: Manøvrebane


Manøvrebane er et af de lovkrav, der er stilles til kørekort.
Undervisning på manøvrebane har en varighed af  4 x 45 minutters. Her lærer du den helt grundlæggende betjening af bilen.
Du vil få oplyst adressen på hvor undervisning foregår samt transport til og fra banen.

Du lærer bl.a. følgende:

Trin 3: Køretimer


Køretimerne starter oftets efter eleven har været på manøvrebane og bestået denne. Dog tilrettelægger vi køretimer udfra den enkeltes elev behov og evner.
Køretimerne planlægges, så der er sammenhæng mellem teori og praksis. Vi starter med en let rute, og så stiger sværhedsgraden stille og roligt.
Der er lov krav om 16 køretimer før man kan komme op til køreprøve, dog vil de fleste første gangs billister have behov for ekstra køretimer.

Trin 4: Teoriprøve


Når du har gennemført teoriundervisningen og har haft 14 køretimer, må du gå til teoriprøve. Prøven afholdes prøvesagkyndig fra færdselsstyrelsen.
Til teoriprøven vil du få vist en serie på 25 lysbilleder med forskellige trafikale situationer. der vil til hvert billede forekomme
en række spørgsmål, hvor du skal svare rigtigt blandt flere mulige ved at sætte et kryds i en ja eller nej kolonne.
Der vil altid være 25 billeder og du må max. have fejl i 20% af billederne ( 5 billeder).

Husk at medbringe følgende til teoriprøven:

Trin 5: Glatbane


Når du har gennemført teoriundervisningen og haft 14 køretimer, må du også tage på glatbane. Undervisningen er 4 * 45 minutter. På banen lærer du at kontrollere bilen i nødsituationer. Transport til og fra banen aftales.

Du lærer bl.a. følgende:

Trin 6: Køreprøve


Når du har bestået din teoriprøve, været på glatbane og har haft minimum 16 køretimer, må du komme til køreprøve. Bemærk, at ikke alle kan gennemføre forløbet med kun 16 køretimer.
Til selve køreprøve skal du, overfor den køreprøvesagkyndige, kunne gøre rede for køretøjets indretning og udstyr, samt kunne kontrollere lovkravene hertil.
Den køreprøvesagkyndige vil derefter lede dig rundt i trafikken, hvor du skal vise at du kan betjene køretøjet, udføre forskellige manøvrer og samtidig overholde færdselsreglerne.
Prøven kan senest aflyses 5 hverdage før, telefonisk til kørelæreren.

Vigtige informationer

Aflysninger

Skulle du komme i en situation, hvor du er nødsaget til at aflyse en indgået aftale, anmoder vi dig om at gøre det i meget god tid. Hvis du aflyser for sent, skal du betale fuldt honorar.

Seneste tider for aflysninger:

Pauser i undervisningen

pause i kørekort forløb er passiv indstillet endtil videre.