Kørekort - Høj beståelseprocent hos Vesterporttrafikskole

Se vores kogebog til at få kørerkortet simpelt og billigt

Køreskolens simple forløb når du tager dit kørekort hos os:

Trin 1: Teoriundervisning

Der er  teoriundervisning to gange om ugen. Enten mandag og onsdag eller tirsdag og torsdag. Alle dage kl. 17.00-20.00.

Teoriundervisningen er tilrettelagt af en kombination mellem interaktiv og kollektiv undervisning. begge undervisningsformer har både fordele og ulemper og derfor har vi tilrettelagt det på denne måde, da vi mener vi udnytter fordelene ved begge undervisningsformer.

Interaktiv teoriundervisning:

Interaktiv teoriundervisning vil sige, at man arbejder med forskellige computerbaserede undervisningsprogrammer, i vores tilfælde gøre vi brug af, et af danmarks bedste programmer nemlig koreklar.dk, som præsenterer det teoretiske pensum i lyd, billede og videomatriale via projekter.

Her til gør vi også brug af et online teoriprøve program kaldt prove.dk, som gør det muligt for dig at læse og øve teori uanset hvor du befinder sig.

På den måde får du præsenteret alle emner på mindst 2 forskellige måder, hvilket giver en bredere og dermed bedre forståelse for de forskellige emner.

Kollektiv teoriundervisning 

Kollektiv teoriundervisning  foregår som en overbygning til interaktiv undervisning.

Her vil kørelærer sætte særligt fokus på de enmer som der kan være særligt behov for at gå i dybden med og præsentere dem på forskellige måder. Dette vil typisk foregå via tavle undervisning og en dialog mellem dig og kørelæreren.

Trin 2: Manøvrebane

Du skal på manøvrebane. Der er 4 * 45 minutters undervisning, hvor du lærer den grundlæggende betjening af bilen. Du vil få oplyst adresse og transport til og fra banen.

Du lærer bl.a følgende:

Forberedelse til kørsel, igangsætning og standsning,
kørsel i 8-tal, vending samt baglæns kørsel mm.
Parkering i båse og ved vejkant, forlæns og baglæns slalom og målebremsning.
Køretimer

Køretimerne starter efter den enkelte elevs tid og behov. Køretimerne planlægges, så der er sammenhæng mellem teori og praksis. Vi starter med en let rute, og så stiger sværhedsgraden stille og roligt.

Trin 3: Køretimer

Køretimerne starter efter den enkelte elevs tid og behov. Køretimerne planlægges, så der er sammenhæng mellem teori og praksis. Vi starter med en let rute, og så stiger sværhedsgraden stille og roligt.

Trin 4: Teoriprøve

Når du har gennemført teoriundervisningen og har haft 14 køretimer, må du gå til teoriprøve. Prøven afholdes af politiet.

Til teoriprøven vil du få vist en serie på 25 lysbilleder med forskellige trafikale situationer. der vil til hvert billede forkomme en række spørgsmål, hvor du skal svare rigtigt blandt flere mulige ved at sætte et kryds i en ja eller nej kolonne.

Der vil altid være 25 billeder og du må max have fejl i 20% af billederne ( 5billeder)

Husk at medbringe følgende til teoriprøven:

Ansøgning om kørekort
Lektionsplan
Hvis du ikke har et kørekort i forvejen, skal du medbringe gyldig legitimation
Er du ikke danskstatsborger så husk opholdesbevis (Krav for deltagelse)

Trin 5: Glatbane

Når du har gennemført teoriundervisningen og haft 14 køretimer, må du også tage på glatbane. Undervisningen er 4 * 45 minutter. På banen lærer du at kontrollere bilen i nødsituationer. Transport til og fra banen aftales.

Du lærer bl.a følgende:

  • Hastighed, bremselængde, centrifugalkraft og vejgrebets udnyttelse
  • Bremse og undvigemanøvrer på tør bane og i glat føre ( med og uden ABS- bremser)
  • At bevare herredømmet efter kørsel med det ene hjul par ud/ned over højkant
  • Genvindelse af vejgrebet efter for-/baghjulsudskridning

Trin 6: Køreprøve

Når du har bestået din teoriprøve, været på glatbane og har haft minimum 16 køretimer, må du komme til køreprøve. Bemærk, at ikke alle kan gennemføre forløbet med kun 16 køretimer.

Til selve køreprøve skal du, overfor den køreprøvesagkyndige, kunne gøre rede for køretøjets indretning og udstyr, samt kunne kontrollere lovkravene hertil.

Den køreprøvesagkyndige vil derefter lede dig rundt i trafikken, hvor du skal vise at du kan betjene køretøjet, udføre forskellige manøvrer og samtidig overholde færdselsreglerne.

Bestil en uforpligtende snak, udfyld venligst formularen nedenfor: